Tłumaczenie Diaspory

Wstęp

Na tej stronie wiki można będzie znaleźć ogólne wskazówki i oficjalną politykę tłumaczenia interfejsu użytkownika Diaspory.

Organizacja tłumaczenia

Tłumaczenie będzie odbywało się przy użyciu serwisu 99translations - najprawdopodobniej nie będzie potrzeby używania GitHuba.

Wraz z rozwojem Diaspory pojawia się coraz więcej linii interfejsu do przetłumaczenia - praca dla tłumaczy zawsze się znajdzie!

W tej chwili bardzo potrzebni są także programiści Ruby, którzy byliby w stanie odpowiednio zmodyfikować skrypty fleksji (patrz niżej).

Słownik

Aktualny słownik wraz z dyskusją znaleźć można w Dokumentach Google.

Fleksja

Dzięki wspaniałemu skryptowi i18n-inflector jest możliwość odmieniania przez rodzaje w zależności od tego, co użytkownik podał w polu "płeć" (opcji jest oczywiście więcej niż tylko "mężczyzna" czy "kobieta"). Pełna fleksja wymagać jednak będzie brania pod uwagę także innych użytkowników, np.

"Agnieszka wysłała ci wiadomość"

Jeżeli znasz język Ruby i jesteś w stanie zmodyfikować na tyle zaawansowany skrypt, nie wahaj się!

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License